Převzato z pravoslavnacirkev.cz

13.01.2016

Tisková zpráva schválená vladykou Michalem, arcibiskupem pražským a českých zemí, v Istanbulu dne 14. 1. 2016
—–

Tisková zpráva k trojstrannému jednání mezi Ekumenickým Patriarchátem a delegacemi z eparchií z České republiky a ze Slovenské republiky.

Ve dnech 12. a 13. ledna 2016 se delegace Pravoslavné církve z eparchií z České republiky, vedená Jeho Vysokopřeovíceností Michalem, arcibiskupem pražským a českých zemí, v doprovodu Jeho Přeosvícenosti Izaiáše, biskupa šumperského, vikárního biskupa Olomoucko-brněnské eparchie, zúčastnila jednání v sídle Matky Církve – Ekumenického Patriarchátu na Fanaru v Konstantinopoli (Istanbul). K jednání byla rovněž přizvána delegace z eparchií ze Slovenské republiky, vedená Jeho Vysokopřeosvíceností Jurajem, arcibiskupem michalovsko-košickým, ke které se připojili i klerikové z Pražské eparchie – otcové Jaroslav Šuvarský a Pavel Milko.

Delegace z eparchií z ČR v čele s vladykou Michalem navrhovala přísně kanonický způsob řešení naší krize, tj. sněm a řádnou volbu primase (metropolity), avšak s ohledem na neochotu delegace z eparchií ze SR o tomto vůbec uvažovat, delegace z eparchií ČR z úcty k Matce Církvi a – v souladu s přáním Jeho Všesvatosti Bartoloměje, Ekumenického Patriarchy, a s Jeho požehnáním – po jednání přistoupila na návrh řešení krize, který předložila Matka Církev – Ekumenický Patriarchát, tj. oikonomii (shovívavost). Tento návrh Ekumenického Patriarchátu, obsahující dohromady 5 závažných bodů, delegace z eparchií ze SR před podpisem doplnila o další bod a bez jeho přijetí odmítala dohodu podepsat. Pro záchranu jednoty a autokefality naší církve delegace z eparchií z ČR přijala i tento bod. Delegace z eparchií ČR z lásky a důvěry k Matce Církvi tuto dohodu přijímá s pokorou.

Originál i překlad dokumentu budou brzy zveřejněny.

K1

K2