Jelikož se opět (zejména v některých ruských médiích) šíří nepravdy, tak si dovolím zdůraznit základní fakta.

Vladyka Rastislav byl Ekumenickým Patriarchátem uznán podmínečně, tj. trvání jeho uznání je podmíněno plněním podmínek (závazků), ke kterým se jeho jménem zavázal vladyka Juraj.

A uznán je pouze a jenom na základě oikonomie (tj. shovívavosti, neaplikace posvátných kánonů). V žádném případě jeho zvolení Ekumenický Patriarchát neuznal jako řádné / zákonné / kanonické, právě naopak. Ekumenický Patriarchát vladyku Rastislava uznal v rozporu s posvátnými kánony, avšak (dle názoru Ekumenického Patriarchátu) pro blaho naší místní Církve, a to proto, že vladykové Rastislav a Juraj za žádnou cenu nechtěli nový sněm a druhá delegace v souladu s požehnáním Matky Církve pro záchranu jednoty a autokefality naší Církve v tomto proto ustoupila.