Proslov Jeho Všesvatosti v angličtině

Jeho Všesvatost Bartoloměj, Ekumenický patriarcha, ve svém proslovu na Synaxis prvních hierarchů v Ženevě 22. ledna 2016, zopakoval klíčové body nadcházejícího Všepravoslavného sněmu:

a) pravoslavná diaspora

b) autokefalita a způsob jejího vyhlašování (udělování)

c) autonomie  a způsob jejího vyhlašování (udělování)

d) diptych

e) otázka společného kalendáře

f) překážky (církevního) sňatku

g) uzpůsobení církevních pravidel ohledně půstu 

h) vztahy pravoslavných Církví se zbytkem křesťanského světa

i) pravoslaví a ekumenické hnutí

j) vklad místních pravoslavných Církví v šíření křesťanských zásad míru, svobody, bratrství a lásky a odstranění rasové a jiné diskriminace,

z těchto 10 bodů na předsněmovních konferencích, kde nás reprezentoval Jeho Vysokopřeosvícenost Juraj, nebyly dojednány a všemi podepsány pouze dva (diptych a autokefalita), tj. kupř. kalendář a další ano.
Vedle oněch klíčových témat, patriarcha zmínil i organizační otázky, mimo jiné otázku financování Všepravoslavného sněmu:

„A nakonec, brzy bude nezbytné čelit praktické otázce finančních nákladů na sněm, které, vzhledem k jejich rozsahu, překračují možnosti Ekumenického Patriarchátu. Jak již víte, po celé dekády příprav na Svatý a Velký Sněm, Ekumenický Patriarchát nesl břímě finančních nákladů na četná setkání přípravných výborů a na předsněmovní porady, jakož i na Synaxis – setkání primasů (pozn. tj. prvních hierarchů autokefálních Církví). Ekumenický Patriarchát to hradil a stále hradí s radostí – ze svého nedostatku (pozn. „ze svého nedostatku“ srov. Lukáš 21, 4 a Marek 12, 44). Nicméně, nyní potřebujeme přispění každé Církve, dle možností oné, do společného fondu, řízeného na mezicírkevní úrovni, aby bylo možné se vypořádat s velkými náklady, které si pořádání, s Boží milostí, Svatého a Velkého Sněmu, vyžádá. Jsme si jisti, že všechny sesterské Církve si toto uvědomují a přispějí, každá dle svých možností.“